Pierwszy komputer – gdzie i kiedy powstał?

Pierwszy komputer nie został wynaleziony przez pojedynczą osobę, lecz opracowany przez grupę ludzi w 1947 roku na Uniwersytecie Cambridge w Anglii.

W 1842 roku Charles Babbage, matematyk, opracował mechaniczny komputer, który mógł obliczać równania matematyczne. Był on pierwszą osobą, która pomyślała o skonstruowaniu komputera. Nie rozumiał mechanizmu działania komputera, myślał o nim tylko jako o kalkulatorze.

Pierwszy komputer elektroniczny został wynaleziony przez profesora Johna Vincenta Atanasoffa i jego asystenta Clifforda Berry’ego w 1943 roku. Opracowali oni maszynę obliczeniową, która nosiła nazwę ENIAC. Pierwszy komputer elektroniczny miał kilka maszyn liczących, które pracowały unisono.

W 1945 roku Alan Turing i Gordon Welchman opracowali Colossusa, który był pierwszym elektronicznym komputerem na świecie. Kolos posiadał dużą liczbę maszyn liczących, które były ze sobą połączone.

W 1947 roku Konrad Zuse opracował Z3, który był pierwszym programowalnym komputerem elektronicznym.

W 1949 roku George Stibitz i Thomas Mauchly opracowali EDVAC, który był pierwszym w pełni elektronicznym komputerem cyfrowym.

W 1954 roku Herman Goldstine i John von Neumann opracowali ILLIAC, który był pierwszym elektronicznym komputerem, który można było zaprogramować do wykonywania obliczeń.

W 1956 roku John Mauchly i J. Presper Eckert opracowali MANIAC, który był pierwszym komputerem elektronicznym zbudowanym w USA.

W 1957 roku Vladimir Vernadsky opracował UNIVAC, który był pierwszym komercyjnym komputerem elektronicznym.

W 1961 roku w MIT Lincoln Laboratory opracowano Whirlwind, który był pierwszym minikomputerem.

W 1962 roku John Mauchly i Presper Eckert opracowali EDDAC, który był pierwszym w pełni cyfrowym komputerem.

W 1962 roku powstał IBM 701, komputer do celów naukowych.

W 1963 roku pierwszy komputer tranzystorowy został zaprojektowany i wykonany przez Jacka Kilby’ego. Został on nazwany jako TX-0.

W 1964 roku pierwszy programowalny komputer cyfrowy został opracowany przez Seymoura Craya. Został on nazwany jako CRAY-1.

W 1965 roku powstał UNIVAC I, pierwszy na świecie minikomputer.

W 1966 roku powstał UNIVAC II, pierwszy na świecie komercyjnie dostępny minikomputer.

W 1967 roku ENIAC został wycofany z eksploatacji i trafił do Smithsonian Institution.

W 1968 roku opracowano SAGE, pierwszy na świecie system dowodzenia i kontroli obrony powietrznej.

W 1969 roku opracowano UNIVAC III, pierwszy na świecie superminikomputer.

W 1970 roku został opracowany przez Johna Backusa pierwszy komputer osobisty.

W 1971 r. pierwszy na świecie masowy komputer osobisty został opracowany przez firmę Altair.

W 1972 roku powstała pierwsza generacja mikrokomputerów.

W 1973 roku opracowano IBM PC i Apple II.